ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین604
 • تعداد بازی ها6
 • تعویض ورودی8
 • تعداد حضور روی نیمکت4

گل

 • گل1
 • میانگین گل در دقیقه604
 • میانگین گل در هر بازی0.07

پاس گل

 • پاس گل0

دفاع

 • قطع توپ در هر بازی0

کارت

 • کارت زرد1
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز1

بقیه موارد

 • کاپیتان0