ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین29
 • تعداد بازی ها0
 • تعویض ورودی1
 • تعداد حضور روی نیمکت2

گل

 • گل0
 • میانگین گل در دقیقه0
 • میانگین گل در هر بازی0

پاس گل

 • پاس گل1
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (73%) 11
 • تعداد پاس ها11

دفاع

 • تکل در هر بازی1
 • خطا در هر بازی1
 • قطع توپ در هر بازی5

کارت

 • کارت زرد1
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • کاپیتان0