ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین1320
 • تعداد بازی ها16
 • تعویض ورودی2
 • تعداد حضور روی نیمکت2

گل

 • گل4
 • میانگین گل در دقیقه330
 • میانگین گل در هر بازی0.24

پاس گل

 • پاس گل1
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (70%) 18.06
 • تعداد پاس ها307

دفاع

 • تکل در هر بازی0.76
 • خطا در هر بازی0.88
 • خطا شده در هر بازی1.59
 • قطع توپ در هر بازی0.76

کارت

 • کارت زرد2
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز1

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (49%) 1.47
 • کاپیتان0