ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین3330
 • تعداد بازی ها37
 • تعویض ورودی1
 • تعداد حضور روی نیمکت1

گل

 • گل3
 • میانگین گل در دقیقه1,110
 • میانگین گل در هر بازی0.08

پاس گل

 • پاس گل3
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (82%) 50.47
 • تعداد پاس ها1918

دفاع

 • تکل در هر بازی0.79
 • خطا در هر بازی0.82
 • خطا شده در هر بازی0.32
 • قطع توپ در هر بازی1.45

کارت

 • کارت زرد3
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

پنالتی

 • پنالتی از دست رفته1

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (71%) 0.53
 • دوئل در هر بازی (موفق) (59%) 7
 • کاپیتان1