ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین440
 • تعداد بازی ها4
 • تعویض ورودی7
 • تعداد حضور روی نیمکت9

گل

 • گل2
 • میانگین گل در دقیقه220
 • میانگین گل در هر بازی0.18

پاس گل

 • پاس گل2
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (14%) 17.36
 • تعداد پاس ها191

دفاع

 • تکل در هر بازی0.09
 • خطا در هر بازی0.36
 • خطا شده در هر بازی0.36
 • قطع توپ در هر بازی0.27

کارت

 • کارت زرد1
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

پنالتی

 • پنالتی گرفته شده1
 • پنالتی گل شده0
 • پنالتی از دست رفته0
 • خطای منجر به پنالتی0
 • پنالتی مهار شده 0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (25%) 0.27
 • دوئل در هر بازی (موفق) (0%) 0.09
 • کاپیتان0