اخبار هواسکورد


اینفوگرافی/ ترکیب منتخب فصل 2022/23 لیگ برتر پرتغال از نگاه هواسکورد با حضور مهدی طارمی

اینفوگرافی/ ترکیب منتخب فصل 2022/23 لیگ برتر پرتغال از نگاه هواسکورد با حضور مهدی طارمی

28508
12
اینفوگرافی/ ترکیب منتخب فصل 2022/23 اردیویسه از نگاه هواسکورد

اینفوگرافی/ ترکیب منتخب فصل 2022/23 اردیویسه از نگاه هواسکورد

20285
10
اینفوگرافی/ تیم منتخب هفته سی و هشتم لیگ جزیره از نگاه هواسکورد

اینفوگرافی/ تیم منتخب هفته سی و هشتم لیگ جزیره از نگاه هواسکورد

32849
35
اینفوگرافی/ تیم منتخب هفته سی و هفتم سری آ ایتالیا از نگاه هواسکورد

اینفوگرافی/ تیم منتخب هفته سی و هفتم سری آ ایتالیا از نگاه هواسکورد

17800
10
اینفوگرافی/ ترکیب منتخب هفته پایانی لیگ جزیره از نگاه هواسکورد

اینفوگرافی/ ترکیب منتخب هفته پایانی لیگ جزیره از نگاه هواسکورد

58689
48
اینفوگرافی/ ترکیب منتخب هفته سی و ششم لالیگا از نگاه هواسکورد

اینفوگرافی/ ترکیب منتخب هفته سی و ششم لالیگا از نگاه هواسکورد

46510
51
اینفوگرافی/  ترکیب منتخب هفته سی و هفتم لیگ جزیره از نگاه هواسکورد

اینفوگرافی/ ترکیب منتخب هفته سی و هفتم لیگ جزیره از نگاه هواسکورد

41657
23
اینفوگرافی/ ترکیب منتخب هفته سی و سوم بوندسلیگا از نگاه هواسکورد

اینفوگرافی/ ترکیب منتخب هفته سی و سوم بوندسلیگا از نگاه هواسکورد

11324
7
اینفوگرافی/ ترکیب منتخب هفته سی و ششم لوشامپیونه از نگاه هواسکورد

اینفوگرافی/ ترکیب منتخب هفته سی و ششم لوشامپیونه از نگاه هواسکورد

17824
11
اینفوگرافی/ ترکیب منتخب هفته سی و پنجم لالیگا از نگاه هواسکورد

اینفوگرافی/ ترکیب منتخب هفته سی و پنجم لالیگا از نگاه هواسکورد

28311
29
اینفوگرافی/ ترکیب منتخب دور برگشت نیمه نهایی لیگ اروپا از نگاه هواسکورد

اینفوگرافی/ ترکیب منتخب دور برگشت نیمه نهایی لیگ اروپا از نگاه هواسکورد

45138
36
اینفوگرافی/ ترکیب منتخب دور برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا از نگاه هواسکورد

اینفوگرافی/ ترکیب منتخب دور برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا از نگاه هواسکورد

43472
86
اینفوگرافی/ ترکیب منتخب هفته سی و چهارم لالیگا از نگاه هواسکورد

اینفوگرافی/ ترکیب منتخب هفته سی و چهارم لالیگا از نگاه هواسکورد

37546
36
اینفوگرافی/ تیم منتخب هفته سی و دوم بوندسلیگا

اینفوگرافی/ تیم منتخب هفته سی و دوم بوندسلیگا

37197
15
اینفوگرافی/ تیم منتخب هفته سی و دوم بوندسلیگا از نگاه هواسکورد

اینفوگرافی/ تیم منتخب هفته سی و دوم بوندسلیگا از نگاه هواسکورد

13407
22
اینفوگرافی/ تیم منتخب مرحله رفت نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا از نگاه هواسکورد

اینفوگرافی/ تیم منتخب مرحله رفت نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا از نگاه هواسکورد

61819
134
اینفوگرافی/ ترکیب منتخب از چهار تیم حاضر در نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا از نگاه هواسکورد

اینفوگرافی/ ترکیب منتخب از چهار تیم حاضر در نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا از نگاه هواسکورد

58626
87
اینفوگرافی/ عملکرد دوایت مک نیل بهترین بازیکن هفته سی و پنجم لیگ برتر انگلیس از نگاه هواسکورد

اینفوگرافی/ عملکرد دوایت مک نیل بهترین بازیکن هفته سی و پنجم لیگ برتر انگلیس از نگاه هواسکورد

23321
16
اینفوگرافی/ ترکیب منتخب هفته سی و چهارم سری آ از نگاه هواسکورد

اینفوگرافی/ ترکیب منتخب هفته سی و چهارم سری آ از نگاه هواسکورد

20219
9
اینفوگرافی/ ترکیب منتخب هفته سی و چهارم لوشامپیونه از نگاه هواسکورد

اینفوگرافی/ ترکیب منتخب هفته سی و چهارم لوشامپیونه از نگاه هواسکورد

26131
21