اخبار شهر خودرو


اختصاصی/ ممانعت تماشاگران از ورود داوران به رختکن در بین دو نیمه در بازی شاهین بوشهر و شهر خودرو
اعتراض شاهین شهرداری بوشهر به حضور ۲ بازیکن غیرقانونی در ترکیب شهر خودرو
کنفرانس خبری مربیان شاهین بوشهر 0-0 شهر خودرو
حاشیه شاهین و شهر خودرو| آهنگری و جوشکاری در وسط مسابقه!
خلاصه بازی شاهین بوشهر 0-0 شهر خودرو
حاشیه بازی شاهین و شهر خودرو/ داوران با کمک نیروی انتظامی وارد زمین شدند!/ درگیری تماشاگران با مدیران باشگاه میهمان
حاشیه بازی شاهین و شهر خودرو/ تماشاگران بوشهری خواهان بیرون آمدن شاهین
دلیل انتخاب سرآسیایی برای هدایت شهر خودرو چه بود؟
چرا مذاکره پرسپولیس با اسکوچیچ هرگز جدی نشد؟
سرآسیایی: مقابل شاهین، گام نخست را محکم برمی‌داریم