اخبار آژاکس


خلاصه بازی آژاکس 1-2 آیندهوون

خلاصه بازی آژاکس 1-2 آیندهوون

ویدئوهای مشابه،حواشی و سایر ویدئوهای ورزشی را در وب سایت فوتبالی تماشا کنید |

4276
0
تشکر کاپیتان آژاکس از افرادی که او را کندذهن می‌دانند!

تشکر کاپیتان آژاکس از افرادی که او را کندذهن می‌دانند!

30697
0
آژاکس ، باشگاهی سازنده با سودی سرشار

آژاکس ، باشگاهی سازنده با سودی سرشار

با اپلیکیشن و سایت فوتبالی خودتان را در زمین مسابقه یا روی سکوها احساس کنید |

6513
0
5 بازیکنی که آژاکس با فروش آن‌ها 330 میلیون یورو سود کرد

5 بازیکنی که آژاکس با فروش آن‌ها 330 میلیون یورو سود کرد

97902
0
خلاصه بازی رنجرز 1-3 آژاکس

خلاصه بازی رنجرز 1-3 آژاکس

ویدئو های اختصاصی از اتفاقات لیگ ایران و جهان را در فوتبالی پیگیر باشید |

11580
0
گل سوم آژاکس به رنجرز (کنسیسائو)

گل سوم آژاکس به رنجرز (کنسیسائو)

با فوتبالی همراه باشید تا درجریان بروزترین ویدئوها قرار بگیرید |

11074
0
گل اول رنجرز به آژاکس (تاورنیر - پنالتی)

گل اول رنجرز به آژاکس (تاورنیر - پنالتی)

ویدئوهای جذاب ورزشی و فوتبالی هر روز همینجا |

2963
0
گل دوم آژاکس به رنجرز (محمد قدوس)

گل دوم آژاکس به رنجرز (محمد قدوس)

با فوتبالی همراه باشید تا درجریان بروزترین ویدئوها قرار بگیرید |

15840
0
گل اول آژاکس به رنجرز (استیون برگویس)

گل اول آژاکس به رنجرز (استیون برگویس)

مصاحبه اختصاصی با هواداران فوتبال و بازیکنان بعد از اتمام بازی ها در فوتبالی ببینید |

5850
0
حواشی برد پرگل و خارج از خانه لیورپول مقابل آژاکس

حواشی برد پرگل و خارج از خانه لیورپول مقابل آژاکس

مصاحبه اختصاصی با هواداران فوتبال و بازیکنان بعد از اتمام بازی ها در فوتبالی ببینید |

6594
0
خلاصه بازی آژاکس 0-3 لیورپول

خلاصه بازی آژاکس 0-3 لیورپول

ویدئوهای جذاب ورزشی و فوتبالی هر روز همینجا |

58016
0
گل سوم لیورپول به آژاکس (الیوت)

گل سوم لیورپول به آژاکس (الیوت)

با اپلیکیشن و سایت فوتبالی خودتان را در زمین مسابقه یا روی سکوها احساس کنید |

65821
0
گل دوم لیورپول به آژاکس (نونیز)

گل دوم لیورپول به آژاکس (نونیز)

با فوتبالی همراه باشید تا درجریان بروزترین ویدئوها قرار بگیرید |

77457
0
گل اول لیورپول به آژاکس (محمد صلاح)

گل اول لیورپول به آژاکس (محمد صلاح)

ویدئوهای مشابه،حواشی و سایر ویدئوهای ورزشی را در وب سایت فوتبالی تماشا کنید |

101363
0
خلاصه بازی وال ویک 1-4 آژاکس

خلاصه بازی وال ویک 1-4 آژاکس

ویدئو های اختصاصی از اتفاقات لیگ ایران و جهان را در فوتبالی پیگیر باشید |

7430
0
خلاصه بازی آژاکس 7-1 اکسلسیور

خلاصه بازی آژاکس 7-1 اکسلسیور

ویدئوهای جذاب ورزشی و فوتبالی هر روز همینجا |

4886
0
خلاصه بازی ناپولی 4-2 آژاکس

خلاصه بازی ناپولی 4-2 آژاکس

ویدئوهای مشابه،حواشی و سایر ویدئوهای ورزشی را در وب سایت فوتبالی تماشا کنید |

7040
0
گل چهارم ناپولی به آژاکس (اوسیمین با اشتباه وحشتناک مدافع آژاکس)

گل چهارم ناپولی به آژاکس (اوسیمین با اشتباه وحشتناک مدافع آژاکس)

مصاحبه اختصاصی با هواداران فوتبال و بازیکنان بعد از اتمام بازی ها در فوتبالی ببینید |

32578
0
گل دوم آژاکس به ناپولی (برخواین)

گل دوم آژاکس به ناپولی (برخواین)

حواشی جنجالی فوتبالی قبل و بعد از بازی ها را در سایت فوتبالی مشاهده کنید |

5658
0
گل سوم ناپولی به آژاکس (کواراتسخلیا)

گل سوم ناپولی به آژاکس (کواراتسخلیا)

خلاصه بازی های مهم اروپایی، جهانی و ایران را در وب سایت فوتبالی دنبال کنید |

9637
0