صدور دستور موقت برای مربی آبی‌پوشان جنوب

صدور دستور موقت برای مربی آبی‌پوشان جنوب

پایگاه خبری فوتبالی- کمیته انضباطی دستور موقت خود را برای مربی تیم فوتبال آبی پوشان جنوب صادر کرد.

به گزارش فوتبالی و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، حسب گزارش رسمی بین تیم های آبی پوشان جنوب و مس شهر بابک از سری مسابقات دسته اول فوتبال کشور در شهر اهواز، تخلفاتی از سوی علی جاسمی، مربی تیم آبی پوشان جنوب منعکس شده و از آنجاییکه تخلفات حادث شده با توجه به نوع آن که ایراد ضربه بدنی عمدی و بدرفتاری نسبت به داور چهارم مسابقه بوده و در خور صدور قرار دستور موقت است، به استناد ماده 100 مقررات انضباطی و تا صدور رای مقتضی، وی از همراهی تیم و ورود به استادیوم های ورزشی تا اطلاع ثانوی محروم است و باید دفاعیات خود را ظرف مدت 48 ساعت به کمیته انضباطی ارسال کند.

رای صادره ظرف مهلت دو روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در کمیته استیناف است.

7474