آرای جدید کمیته وضعیت/ محکومیت استقلال و 4 باشگاه لیگ برتری دیگر

آرای جدید کمیته وضعیت/ محکومیت استقلال و 4 باشگاه لیگ برتری دیگر

پایگاه خبری فوتبالی- کمیته وضعیت بازیکنان آرای جدید خود را درباره پرونده های مختلف صادر کرد.

به گزارش فوتبالی و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

* با توجه به شکایت محمد طیبی از باشگاه صنعت نفت آبادان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 12 میلیارد و 800 میلیون بابت اصل خواسته و مبل 488 میلیون و 320 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* در پرونده شکایت روح الله سیف اللهی از باشگاه ذوب آهن اصفهان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 2 میلیارد و 600 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 99 میلیون و 190 هزار و 190 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

* در پی شکایت امید افشون از باشگاه استقلال خوزستان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 11 میلیارد و 700 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 446 میلیون و 355 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 2 میلیارد ریال قرار رد صادر کرد.

* با توجه به شکایت فرامرز سلطانی آرانی از باشگاه استقلال، این باشگاه به پرداخت مبلغ 350 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 13 میلیون و 352 هزار و 500 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* در پی شکایت محمد علی زارع از باشگاه صنعت نفت آبادان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 26 میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 991 میلیون و 900 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

* در پرونده شکایت محمدعلی زارع از باشگاه مس رفسنجان، کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان قرار رد صادر کرد.

* در پرونده شکایت علی اکبر بهلول از باشگاه استقلال تهران، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 57 میلیون و 225 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

7474