طرح/ کای هاورتز نسخه چلسی❌ آرسنال ✔️ کای هاورتز در زمان حضور خود در چلسی، مقابل آرسنال هیچ گلی به‌ ثمر نرساند درحالی‌که دیشب برای آرسنال مقابل چلسی ۲ گل زد!

طرح/ کای هاورتز نسخه چلسی❌ آرسنال ✔️  کای هاورتز در زمان حضور خود در چلسی، مقابل آرسنال هیچ گلی به‌ ثمر نرساند درحالی‌که دیشب برای آرسنال مقابل چلسی ۲ گل زد!