کمیته انضباطی اکبرپور را محروم کرد

کمیته انضباطی اکبرپور را محروم کرد

پایگاه خبری فوتبالی- سیاوش اکبرپور سرمربی تیم استقلال ملاثانی با دستور موقت کمیته انضباطی از همراهی تیم خود محروم شد.

به گزارش فوتبالی، به دلیل تخلف سیاوش اکبرپور، سرمربی تیم استقلال ملاثانی به دلیل نقض ماده ۷۱ مقررات انضباطی در دیدار مقابل چادر ملواردکان، کمیته انضباطی تخلف رخ داده از سوی اکبرپور را درخور صدور قرار دستور موقت دانست و به استناد ماده ۱۰۰ مقررات انضباطی و تا صدور رای مقتضی وی را از همراهی تیم خود محروم کرد.

رای صادره ظرف مهلت دو روز پس از ابلاغ در کمیته استیناف قابل تجدید نظر خواهی است.

دیدار تیم های مس سونگون ورزقان و دریاکاسپین بابل برگزار و از سوی ابراهیم محمودی، سرپرست تیم دریا کاسپین بابل تخلفانی مبنی بر نشر اکاذیب و اظهار نظر علیه مقامات رسمی رخ داد.

کمیته انضباطی تخلف رخ داده از سوی محمودی را درخور صدور قرار دستور موقت دانست و به استناد ماده ۱۰۰ مقررات انضباطی و تا صدور رای مقتضی وی را از همراهی تیم خود محروم کرد.

رای صادره ظرف مهلت دو روز پس از ابلاغ در کمیته استیناف قابل تجدید نظر خواهی است.

1999