ترکیب منتخب از بازیکنان آرسنال و تاتنهام به بهانه دربی حساس شمال لندن به انتخاب اسکای اسپورت

ترکیب منتخب از بازیکنان آرسنال و تاتنهام به بهانه دربی حساس شمال لندن به انتخاب اسکای اسپورت

1470