اینفوگرافی/ ترکیب منتخب آرسنال و تاتنهام بر اساس نمره دهی هو اسکورد در سال 2023 فقط در رقابت‌های لیگ

اینفوگرافی/ ترکیب منتخب آرسنال و تاتنهام بر اساس نمره دهی هو اسکورد در سال 2023 فقط در رقابت‌های لیگ

9989