طرح جالب امیلیو سانسولینی به بهانه ترک پاریسن ژرمن توسط لیونل مسی و احتمال پیوستن ستاره آرژانتینی به بارسلونا

طرح جالب امیلیو سانسولینی به بهانه ترک پاریسن ژرمن توسط لیونل مسی و احتمال پیوستن ستاره آرژانتینی به بارسلونا