اینفوگرافی/ تنها بازیکنان شاغل در لیگ جزیره که در یک فصل در تمامی رقابت‌ها آمار بیش از ۴۰ گل از خود بجای گذاشته‌اند

اینفوگرافی/ تنها بازیکنان شاغل در لیگ جزیره که در یک فصل در تمامی رقابت‌ها آمار بیش از ۴۰ گل از خود بجای گذاشته‌اند

5960