چرا نامزدهای انتخاباتی در فدراسیون فوتبال حضور پیدا کردند؟

چرا نامزدهای انتخاباتی در فدراسیون فوتبال حضور پیدا کردند؟

پایگاه خبری فوتبالی - نامزدهای انتخابات فدراسیون فوتبال امروز در ساختمان فدراسیون حضور یافتند.

به گزارش فوتبالی، کمیته بدوی انتخابات فدراسیون فوتبال روز 18 مرداد اسامی نهایی  نامزدهای پست ریاست، نواب رئیس و نماینده باشگاه‌ها در هیات رئیسه را برای انتخابات هشت شهریور اعلام کرد.

برهمین اساس امروز مهدی تاج، عزیز‌الله محمدی و میرشاد ماجدی با حضور در جلسه کمیته بدوی همراه با نایب رئیس‌هایی که برای حضور در انتخابات معرفی کرده‌اند به جلسه کمیته بدوی رفته‌ و نامه رسمی حضورشان در انتخابات را دریافت کردند.  البته ظاهرا علی فتح الله زاده، نایب رئیس اول معرفی شده توسط عزیز محمدی به دلیل حضور در شهرستان امروز نتوانسته به فدراسیون فوتبال برود.

ضمن اینکه این کمیته دستورالعمل‌های مربوط به مناظره‌های انتخاباتی را به نامزدها اعلام کرد که مطابق آن این نفرات حق توهین یا افترا به سایر نامزدها را نداشته و باید اخلاق انتخاباتی را رعایت کنند.

مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال روز 8 شهریور برگزار خواهد شد.

1470