تاثیرگذار ترین بازیکنان این فصل اروپا: کریم بنزما 6گل و 5 پاس ‌گل/ ارلینگ هالند 7گل و 3 پاس‌ گل/ لواندوفسکی 7گل و 0 پاس‌ گل/ میکل آنتونیو 4گل و 3 پاس ‌گل/ کیلیان امباپه 4گل و 3 پاس ‌گل/ فلوریان ویرتز 3گل و 4 پاس‌ گل/ پل پوگبا 0 گل و 7 پاس‌ گل

تاثیرگذار ترین بازیکنان این فصل اروپا: کریم بنزما 6گل و 5 پاس ‌گل/ ارلینگ هالند 7گل و 3 پاس‌ گل/ لواندوفسکی 7گل و 0 پاس‌ گل/ میکل آنتونیو 4گل و 3 پاس ‌گل/ کیلیان امباپه 4گل و 3 پاس ‌گل/ فلوریان ویرتز 3گل و 4 پاس‌ گل/ پل پوگبا 0 گل و 7 پاس‌ گل

130 نظر