تمدید ۲ ساله کعبی با مس رفسنجان

تمدید ۲ ساله کعبی با مس رفسنجان

پایگاه خبری فوتبالی- مدافع مس رفسنجان قرارداد خود را تمدید کرد. 

به گزارش فوتبالی، عقیل کعبی مدافع مس رفسنجان، قرارداد خود را با این باشگاه به مدت دو سال دیگر تمدید کرد.

کعبی پس از امامعلی، دومین بازیکن مس به شمار می‌رود که قراردادش را با این باشگاه تمدید کرده است.

۴۱۵۴