شهر خودرو به دنبال جایگزین برای قاسمی نژاد

شهر خودرو به دنبال جایگزین برای قاسمی نژاد

پایگاه خبری فوتبالی- شهر خودرو خواستار جذب پیمان میری شد.

به گزارش فوتبالی، شهر خودرو خواستار حضور پیمان میری شد. میری مهره تاثیر گذار مس کرمان است و با زدن گل های حساس و دادن چند پاس گل نقش مهمی در موفقیت مس ایجاد کرده است.

با توجه به جدایی احتمالی امین قاسمی نژاد از شهر خودرو آن ها به دنبال یک مهاجم گلزن می گردند و میری را مناسب این پست می دانند.


1122

153 نظر