هاشمى نسب و بازگشت ذهنى به بيست سال قبل

هاشمى نسب و بازگشت ذهنى به بيست سال قبل

پايگاه خبرى فوتبالى- كنفرانس مهدى هاشمى نسب فضاى ملتهب فوتبال ايران را يك بار ديگر نشان داد. 

به گزارش فوتبالی، فضايى كه حاشيه بازهم به متن چربيد.دريغ از يك حرف فنى، كامل زد به ماجراهای هواداری و حسابى براى استقلاليها دلبرى كرد. آقا مهدى، اصلا پرسپوليس تيم خاص و اسپشيال ، تيم شما سه بازى پياپى مقابل پرسپوليس نيم امتياز هم نگرفته، تك گلتان هم كه روى اشتباه داورى بود. شما را بخدا در كنفرانسها وقتى مى بازيد. مرد و مردانه باخت را گردن بگيريد. اول درباره باخت و دلایلش صحبت کن و بعد هر چه خواستی بگو. ماجراهای یاغی گری تو و پرسپولیس و انتقالت به استقلال و درگیری هایت و گلی که به پرسپولیس زدی و غش کردی، هیچ وقت تمام نمی شود.


۴۳۴۴

327 نظر