يک شهرخودرو و يک قاسمى نژاد

يک شهرخودرو و يک قاسمى نژاد

پايگاه خبرى فوتبالى- گلزنیِ قاسمی نژاد یک پیروزی را برای شهرخودرو به ارمغان آورد.

به گزارش فوتبالی، شهرخودرو با مهدى رحمتى بعد از چهار هفته موفق به برترى شد تا رنگ آرامش ببيند. براى تيمى كه در ورزشگاه شهر خودش راهش نمى دهند هيچ چيزى مثل گرفتن سه امتياز شيرين نبود تا مشكلات را موقتا به باد فراموشى بسپارد. امين قاسمى نژاد يگانه منجى اين روزهاى مشهدی هاست كه پنجمين گل فصلش را به محمدحسين اكبرمنادى زد.


۴۳۴۴

134 نظر