استقلال و باز هم مشکل زمین تمرین!

استقلال و باز هم مشکل زمین تمرین!

خبرگزاری فوتبالی- تمرینات پیش فصل و آماده سازی استقلال برای حضور در لیگ بیستم از روز 18 مهر در زمین شماره دو آزادی پیگیری می شود.

به گزارش فوتبالی، استقلال در سال های اخیر همواره از بابت زمین تمرین مناسب دچار مشکل بوده است و مدام زمین تمرین های خود را تغییر داده است.

آبی های پایتخت که این روزها تمرینات پیش فصل خود را زیر نظر محمود فکری در زمین شماره 2 برگزار می کنند بازهم قرار است محل تمرین خود را تغییر دهند. 

استقلالی ها قرار است بار دیگر تمرینات خود را به زمین چمن مجموعه ورزشی انقلاب منتقل کنند که کیفیت چمن آن به مراتب بهتر از زمین چمن شماره دو آزادی است.

گفتنی است که در دوران سرمربیگری فرهاد مجیدی در استقلال زمین چمن مجموعه انقلاب ایرادهایی داشت و بخش شرقی این زمین کیفیت مطلوبی نداشت و در واقع استقلالی ها می توانستند از بخش غربی زمین استفاده کنند که به اندازه یک زمین فوتبال مساحت ندارد. باید دید چمن این مجموعه برای از سرگیری تمرینات استقلال آماده شده است یا نه.9697

122 نظر