قاضی زاده هاشمی خبر داد: سلطانی فر در آستانه استیضاح توسط مجلس است

قاضی زاده هاشمی خبر داد: سلطانی فر در آستانه استیضاح توسط مجلس است

خبرگزاری فوتبالی- دقایقی پیش، احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس یازدهم در گفت و گو با بخش خبر ورزشی شبکه سه خبر داد که مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان در آستانه استیضاح است.

به گزارش فوتبالی، قاضی زاده هاشمی که از بازگشت کفاشیان به مجلس ناراحت بود در گفت و گو با این بخش خبری گفته است:« ملاک برای مجلس قانونگرایی است و برای مجلس قانون منع بکارگیری بازنشستگان مهم است.

او درباره بازگشت کفاشیان به فدراسیون فوتبال گفته است:« اساسنامه فدراسیون فوتبال در حال حاضر قابل استناد نیست که به آن استناد می کنند و در حال حاضر این سند هنوز در فیفاست. بازگشت کفاشیان به فدراسیون فوتبال یک عمل کیفری است.»

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه اقدامات مجلس، وزیر ورزش را نشانه می گیرد ادامه داده است:« اگر بخواهد به همین منوال پیش برود، وزیر ورزش و جوانان را به مجلس احضار و از او سوال می کنیم. مجموعه اتفاقات حوزه وزارت وزارت ورزش باعث شده مردم کمپین های مردمی گسترده ای برای استیضاح وزیر ورزش ایجاد کنند و می بینید که از مجلس می خواهند وزیر ورزش استیضاح شود. وزارت ورزش نمی تواند بگوید من هیچ ارتباطی با هیچ فدراسیونی ندارم. فدراسیون فوتبال نهاد عمومی و غیردولتی است و وزارت ورزش می تواند نظارت کند که اقدامی غیرقانونی یا جرمی در فدراسیون ها صورت می پذیرد یا نه اما درباره موضوعات کیفری، دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور می تواند وارد شود.»

باید دید وزیر ورزش و جوانان استیضاح می شود یا اینکه با حضور در مجلس، نمایندگان از صحبتهای او قانع می شوند و او را استیضاح نمی کنند.

7655

1662 نظر