تیم منتخب با ارزش‌ترین بازیکنان قاره آسیا/ سردار آزمون با ارزش 17 میلیون یورو، علیرضا جهانبخش با ارزش 12 میلیون یورو و میلاد محمدی با 3 و نیم میلیون یورو در این تیم هستند.

تیم منتخب با ارزش‌ترین بازیکنان قاره آسیا/ سردار آزمون با ارزش 17 میلیون یورو، علیرضا جهانبخش با ارزش 12 میلیون یورو و میلاد محمدی با 3 و نیم میلیون یورو در این تیم هستند.

112 نظر