قلعه‌نویی استقلال را محکوم کرد/ میثم حسینی در پرونده پرسپولیس رضایت داد

قلعه‌نویی استقلال را محکوم کرد/ میثم حسینی در پرونده پرسپولیس رضایت داد

وبسایت رسمی فوتبالی- کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون آرای خود را درخصوص تعدادی از پرونده‌های مطروحه اعلام کرد.

 به گزارش فوتبالی به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره شده از سوی کمیته وضعیت بازیکنان درباره تعدادی از پرونده‌های مطروحه، به شرح زیر اعلام شد:

* شکایت امید جهانبخش از باشگاه گسترش فولاد (ماشین سازی تبریز

باشگاه گسترش فولاد محکوم به پرداخت مبلغ 2/729/829/904 ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان شد. (غیرقطعی) همچنین کمیته وضعیت درخصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان، مواجه با تکلیفی نمی باشد.

*شکایت مصطفی عباسی از باشگاه پدیده مشهد

پرداخت مبلغ 93/500/000 ریال بابت اصل خواسته در حق مصطفی عباسی محکوم شد. (غیرقطعی) همچنین کمیته وضعیت درخصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان، مواجه با تکلیفی نمی باشد.

*شکایت میثم حسینی از باشگاه پرسپولیس

با توجه به اعلام رضایت خواهان نسبت به دعوای  مطالبه وجه به میزان 5/120/000/000 ریال، قرار رد دعوی مذکور صادر و اعلام می گردد. (غیرقطعی)

*شکایت هوشنگ لوینیان از باشگاه استقلال خوزستان

پرداخت مبلغ 1/600/000/000 ریال بابت قرارداد و 32/000/000 بابت هزینه رسیدگی در حق هوشنگ لوینیان (غیرقطعی)

*شکایت باشگاه فولاد خوزستان از باشگاههای سایپا و استقلال خوزستان (حق آموزش مهدی شریفی)

پرونده شکایت باشگاه فولاد خوزستان از باشگاههای سایپا و استقلال خوزستان (حق آموزش مهدی شریفی) کمیته وضعیت دعوای خواهان را در خصوص مطالبه حق آموزش 500/000/000 مردود اعلام می نماید.

*شکایت محمد نیک سیرت از باشگاه نساجی

پرداخت مبلغ 800/000/000 ریال بابت قرارداد و 16/000/000 بابت هزینه رسیدگی رد حق محمد نیک سیرت (غیرقطعی)

باشگاه استقلال تهران محکوم به پرداخت مبلغ 162/000/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق اردشیر قلعه نوعی شد که در مهلت 30 روز از تاریخ ابلاغ این حکم در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر، مجازات یا مجازات های مقرر در ماده 89 مقررات انضباطی نسبت به محکوم علیه (باشگاه استقلال) اعمال خواهد شد.76 نظر