اختلاف خلعتبری با مسئولان سپاهان

اختلاف خلعتبری با مسئولان سپاهان

وب سایت رسمی فوتبالی- مهاجم پیشین تیم فوتبال سپاهان با مسئولان این باشگاه برای دریافت مطالباتی که از زردپوشان دارد، دچار اختلاف شده است.

به گزارش فوتبالی، محمدرضا خلعتبری، مهاجم پیشین سپاهان هنوز مطالباتش را از این باشگاه دریافت نکرده و در این مورد با مسئولان باشگاه سپاهان دچار اختلاف شده است.

خلعتبری در این زمینه اقدام قانونی انجام داده و منتظر است تا کمیته‌های انضباطی و تعیین وضعیت، تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. این در حالی است که مسئولان سپاهان هم مستندات خاص خودشان را دارند و نمی‌خواهد رقمی بیش از آنچه مدنظر دارند به خلعتبری پرداخت کنند.

14 نظر