بازی آذربایجان و قطر (دوستانه ملی، 23 آبان)

آذربایجان
2 - 2
پایان
قطر