بازی ژاپن و کره جنوبی (دوستانه ملی، 5 فروردین)

ژاپن
3 - 0
پایان
کره جنوبی

اتفاقات