بازی اتریش و اسلواکی (دوستانه ملی، 16 خرداد)

اتریش
0 - 0
پایان
اسلواکی

اتفاقات