بازی اندورا و سن مارینو (انتخابی جام جهانی - اروپا، 11 شهریور)

اتفاقات

86′
Jordi Rubio Alexandre Martinez
75′
M. Vitaioli F. Tomassini
75′
L. Ceccaroli A. Hirsch
75′
M. Mularoni L. Lunadei
46′
T. Zafferani D. Tomassini
46′
M. Cevoli D. Rossi