بازی هوادار و مس کرمان (جام آزادگان، 12 اسفند)

هوادار
0 - 0
پایان
مس کرمان
صعود
سقوط