بازی اسماعیلی و Wadi Degla (لیگ برتر مصر، 15 بهمن)

اسماعیلی
تعویق
Wadi Degla