بازی پرسپولیس و سایپا (لیگ برتر خلیج فارس، 21 اردیبهشت)

پرسپولیس
تعویق
سایپا
امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی