بازی گل گهر سیرجان و ماشین سازی تبریز (لیگ برتر خلیج فارس، 30 آبان)