بازی استقلال و پارس جنوبی جم (لیگ برتر خلیج فارس، 3 آبان)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی