بازی بحرین و عراق (انتخابی جام جهانی - آسیا، 14 شهریور)

بحرین
1 - 1
پایان
عراق
امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی