بازی آرسنال تولا و Neftçi (لیگ اروپا، 3 مرداد)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی