بازی کاسیم پاشا و گالاتاسرای (سوپر لیگ ترکیه، 20 بهمن)

اتفاقات