بازی گالاتاسرای و دنیزلی اسپور (سوپر لیگ ترکیه، 29 دی)