بازی میلان و آتالانتا (سری آ ایتالیا، 21 اردیبهشت)

میلان
16:30
آتالانتا
امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی