بازی پارما و اودینزه (سری آ ایتالیا، 6 بهمن)

پارما
2 - 0
پایان
اودینزه