بازی میلان و فیورنتینا (سری آ ایتالیا، 7 مهر)

اتفاقات