بازی اوفا و آرسنال تولا (لیگ برتر روسیه، 28 اردیبهشت)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی