بازی آرسنال تولا و تامبوف (لیگ برتر روسیه، 14 اردیبهشت)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی