بازی دینامو مسکو و آرسنال تولا (لیگ برتر روسیه، 31 فروردین)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی