بازی واتفورد و برایتون (لیگ برتر انگلیس، 19 مرداد)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی