بازی هلند و آلمان (انتخابی یورو ۲۰۲۰، 4 فروردین)

هلند
2 - 3
پایان
آلمان