بازی قزاقستان و سن مارینو (انتخابی یورو ۲۰۲۰، 21 خرداد)

اتفاقات