بازی رومانی و اسپانیا (انتخابی یورو ۲۰۲۰، 14 شهریور)

رومانی
1 - 2
پایان
اسپانیا